EAN

Čárový kód EAN (EAN13) je od 1. 1. 2007 je identický jako kód ISBN (ISBN13), jen nemá oddělovací pomlčky.
Jak je již uvedeno na jiném místě tohoto webu, na zadní straně obálky knihy se obvykle uvádí kód EAN ve spojení s kódem ISBN.

Příklad

ISBN 978-80-7300-305-0
EAN 9788073003050

Uživatelé kódu EAN

Jste-li účastníkem v systému EAN, měli byste se zaregistrovat a platit roční poplatky. Existuje však výjimka pro knihy, resp. obecně pro tiskoviny, které mají přidělené kódy ISBN, ISSN nebo ISMN. Tj. ti, kdo obdrží od Národní knihovny ČR kód ISBN, mohou zdarma na své knihy umísťovat kód EAN.

Výpočet kódu EAN

Pokud máte přidělenou řadu kódů ISBN, resp. EAN, obvykle ji dostanete již s kontrolní součtovou číslicí. Pro případ, že byste tuto číslici potřebovali vypočíst, lze použít skript v následujícím odkazu:

Na téže adrese je možné si stáhnout program (EXE) pro výpočet kontrolní součtové číslice do vašeho počítače.

Další odkazy