ISBN

Účast v systému ISBN je dobrovolná a nic nestojí (je zdarma). Proto ji doporučujeme. Problematika ISBN je „kapánek“ širší než by se mohlo zdát, proto tomu věnujeme samostatnou položku v menu. Dříve si však přečtěte obecný článek o ISBN.

Výhody ISBN

Tím, že označíte svoji knihu kódem ISBN, dostane se vaše kniha do všech možných knihovních systémů. Jinými slovy: kniha bude snadno k nalezení v různých databázích, národních i mezinárodních. Z kódu ISBN lze pak snadno vygenerovat kód EAN.
S kódem ISBN, resp. čárovým kódem EAN pracují všichni knihkupci a obchodní domy, jelikož je jednoznačnou identifikací při manipulaci s knihou. Prodávat knihy se čtečkou čárových kódů je mnohem jednodušší, pohodlnější a z hlediska evidence prodeje hlavně přesnější.

Povinnosti ISBN

Pokud ke knize získáte ISBN, měli byste ho v knize uvést. A to nejlépe na druhé straně dole, v tiráži a na zadní straně obálky ve spojení s kódem EAN. Máte-li přidělenou řadu ISBN a jednotlivým knihám si přidělujete kód ISBN sami, měli byste také vyplnit elektronickou hlášenku do Národní knihovny ČR a poté rozeslat do knihoven povinné výtisky.

Jak získat ISBN

Musíte se obrátit na Národní knihovnu CR, která vám přidělí podle vašich nakladatelských záměrů buď jedno číslo, několik čísel, nebo rovnou chronologickou řadu čísel (10, 100, 1000).

Co potřebujete k získání ISBN

Pro získání řady čísel ISBN je nezbytné osobně zajít do Národní knihovny České republiky (Klementinum, Praha 1). Vezměte sebou kopii živnostenského listu na vydavatelské činnosti (je lépe vzít i originál). Vydáváte-li jen jednu knihu (vlastním nákladem), agentura ISBN vám výjimečně přidělí jen jedno číslo ISBN.

Příklad čísla ISBN a EAN

Od 1. 1. 2007 má kód ISBN (ISBN13) identickou strukturu jako kód EAN13. Definované shluky čísel kódu ISBN je zvykem oddělovat pomlčkami. Zde najdete více o kódu EAN.

Příklad 1 (platný od 1. 1. 2007):
kniha  Elektrotechnická schémata a zapojení 1
ISBN 978-80-7300-229-9, EAN 9788073002299
- 978 – prefix čárového kódu
- 80 – identifikátor pro Česko (a Slovensko)
- 7300 – identifikátor nakladatele (7300 má přiděleno nakladatelství BEN – technická literatura). Identifikátor může být 4/5/6 místný.
- 229 – pořadové číslo knihy nakladatele (zde: z číselné řady 1000 čísel). Může nabývat hodnot 0 až 9/99/999, aby celkový počet číslic kódu ISBN (EAN) byl 13.
- 9 – kontrolní součtová číslice (0 až 9)
Před výše uvedeným datem existovala rozdílná čísla pro EAN a ISBN (ISBN10).

Příklad 2 (platný do 31. 12. 2006):
kniha  Řešíme elektronické obvody
ISBN 80-7300-125-X,   EAN 9788073001254
- 80 – identifikátor pro Česko (a Slovensko)
- 7300 – identifikátor nakladatele (viz Příklad 1)
- 125 – pořadové číslo knihy nakladatele (zde: z číselné řady 1000 čísel). Může nabývat hodnot 0 až 9/99/999, aby celkový počet číslic kódu ISBN byl 10.
- X – kontrolní součtová cifra (0 až 9, nebo X)

Odkazy