O webu

Jak už je na titulní stránce napsáno, tento web jsem vytvořil (12.10.2013), abych pomohl začínajícím autorům a nakladatelům. Mám v úmyslu tento celý web systematicky rozvíjet, dokud nebude jeho obsah dostatečný. Využijte články s praktickými informacemi, které jsou ucelenější než kdybyste je hledali přes vyhledávače.

Veškeré připomínky, prosím, směrujte na moji emailovou adresu.

Proč vznikl tento web?

Se dlouholetými zkušenostmi jsem chtěl také pomoci lidem, kteří kontaktovali naši redakci, měli již napsanou knihu, avšak na téma, které bylo na hony vzdálené od našeho vydavatelského plánu.

Mám na to vzdělání?

Vystudoval jsem SPŠS, tj. Střední průmyslovou školu strojnickou, obor strojírenství – jsem tedy technik. Ve škole jsme měli pedantské učitele, kteří nám nic neodpustili. Takže jsem nyní tak „vycepovaný“, že jsem puntičkář a při pohledu na cokoliv odbytého se mi ježí chlupy.

Cit pro správný výběr informací a první návyky počítačového designu jsem získal v době, kdy jsem pracoval ve firmě GM electronic. Samostatně jsem sestavoval inzeráty do odborných časopisů a nejen to. Sám jsem se zhostil úkolu sestavit několikasetstránkový firemní katalog – a tak jsem se stal autorem, redaktorem, designérem, sazečem a typografem.

Další můj odborný růst jsem získal mnohaletou praxí v nakladatelství BEN – technická literatura.

Je tento web komerční?

Zatím není. Budu však rád, když získám finanční podporu tiskáren, které mají nevyužitou kapacitu a shánějí práci. Je také pravděpodobné, že projeví zájem někteří nakladatelé nebo vydavatelé.

Přesto, že jsem pracovně velmi vytížen, tento web chci sestavit o svém „volném“ čase.
Je možné, že tu najdete odkazy na komerční stránky spřátelených firem. To abych alespoň trochu umořil energii vydanou do tohoto neziskového projektu. Připadá mi to správné a spravedlivé.

Sliby

Jak už se výše zmiňuji, jsem velmi vytížený člověk. Tuším, že zpočátku to bude asi větší nadšení, které bude postupem času opadávat, tak jak bude projekt postupně požírat můj čas.
Rád bych se ještě zavčasu dostal k tomu, abych vytvořil nějakou elegantní titulní grafiku místo strohého nápisu „Jak vydat knihu“.

Povzbuďte mě!

Budu rád za každé povzbuzení, že jsem web nedělal zbytečně. Stejně tak přivítám vaše vyjádření, jaké informace hledáte nebo s čím chcete poradit.